Tematyka szkoleń rad pedagogicznych

 

TEMATYKA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH  WYNIKAJĄCA Z PROWADZONEJ DIAGNOZY EDUKACYJNEJ

 

    Zamówione szkolenia rad pedagogicznych dla szkół które podpisały porozumienie – nieodpłatnie dla pozostałych odpłatnie .

 

    1. Ocenianie Kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej.
    2. Stymulowanie inteligencji wielorakich warunkiem wszechstronnego rozwoju.
        Zabawy fundamenalne w przedszkolu.
    3. Ruch, taniec i muzyka w pracy z małym dzieckiem.
    4. Innowacyjne metody i formy w pracy z dzieckiem na progu obowiązku szkolnego.
    5. Lekcja ciekawa, nowoczesna i efektywna – jak to zrobić?
    6. Kreatywne i motywujące metody prowadzenia zajęć.
    7. Od edukacji do rynku pracy – jak planować i realizować umiejętności kluczowe
        podstawy programowej?
    8. Doradztwo zawodowe w szkole – rola nauczyciela i wychowawcy.
    9. Praca zespołowa nauczycieli gwarancją sukcesu edukacyjnego ucznia.
    10. Monitorowanie efektów kształcenia podstawy programowej.
    11. Stymulowanie zdolności uczniów jako wyzwanie nowoczesnej edukacji.
    12. Obsługa i zastosowania tablicy interaktywnej.
    13. Tworzenie materiałów dydaktycznych do tablicy interaktywnej.
    14. Zastosowanie platformy edukacyjnej Moodle.
    15. Nowoczesne środki dydaktyczne w praktyce szkolnej.
    16. Analiza i interpretacja wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.
    17. Metody i formy pracy z uczniem zdolnym.
    18. Współpraca z rodzicami.
    19. Dyskalkulia – co to jest i jak sobie z nią radzić?
    20. System przeciwdziałania agresji i przemocy w grupie rówieśniczej.
    21. W poszukiwaniu ciekawych rozwiązań – metody i formy wspierające uczenie się.
    22. Logika ewaluacji.
    23. Autoewaluacja pracy własnej nauczyciela.
    24. Praca w zespołach.
    25. Odpowiedzialność prawna nauczycieli.
    26. Szkoła w społeczności lokalnej.
    27. Monitorowanie podstawy programowej.
    28. Praca wychowawcy klasy i nauczyciela w świecie inwazji mediów elektronicznych.
    29. Program ukryty szkoły – konteksty społeczne funkcjonowania klasy i szkoły.wytworzył: Bogdan Kamiński
opublikował: Bogdan Kamiński
data wytworzenia: 01.07.2013 20:52.29
data publikacji: 02.07.2013 22:54.05
data aktualizacji: 04.04.2016 21:03.36
odsłon: 1678
PODN Mława
2013 © bip.podnmlawa.pl
Strona głównaDyrektor Rejestr zmian tel.(023) 654-32-47
ul. Reymonta 4
06-500 Mława