OFERTA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

NOWE KIERUNKI !

 

Studia podyplomowe organizowane są przez Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie (sobota-niedziela)
w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie. Adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. Opłata rekrutacyjna wynosi 150,00 zł.

Istnieje możliwość zorganizowania innych kierunków studiów po skompletowaniu grupy.

Studia trwają od października 2018 r. do czerwca 2019 r.

 

Kontakt: tel. 23 654-32-47, e-mail: odnmlawa@wp.pl

 

Jesteśmy placówką publiczną świadczącą usługi szkoleniowe na wysokim poziomie, co potwierdzone jest akredytacją Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 

UWAGA! drugi kierunek 50%

 

 Kierunek studiów

Czas trwania

Cena studiów
(za semestr)

Logopedia 4 sem. 1100 zł
Logopedia szkolna 3 sem. 1100 zł
Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej 3 sem. 1000 zł
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 3 sem. 1000 zł
Przygotowanie pedagogiczne 3 sem. 800 zł
Oligofrenopedagogika z rewalidacją 3 sem. 1000 zł
Język polski 3 sem. 1000 zł
Doradztwo zawodowe, przedsiębiorczość 3 sem. 1000 zł
Informatyka 3 sem. 1000 zł
Technika 3 sem. 1000 zł
Biologia 3 sem. 1000 zł
Chemia 3 sem. 1000 zł
Geografia 3 sem. 1000 zł
Fizyka 3 sem. 1000 zł
Przyroda 3 sem. 1000 zł
Matematyka 3 sem. 1000 zł
Bibliotekoznawstwo 3 sem. 1000 zł
Organizacja i zarządzanie w oświacie (absolwenci kursów kwalifikacyjnych tylko jeden semestr) 2 sem. 1100 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (absolwenci oligofrenopedagogiki lub diagnozy
i terapii pedagogicznej – tylko 1 semestr)
1 sem. 1200zł
Wczesne nauczanie języka obcego 3 sem. 1100 zł
Integracja sensoryczna 3 sem. 5000 zł (za 3 semestry)
Historia 3 sem. 1000 zł
Edukacja dla bezpieczeństwa 3 sem. 1000 zł


wytworzył: Bogdan Kamiński
opublikował: Bogdan Kamiński
data wytworzenia: 01.07.2013 20:52.17
data publikacji: 02.07.2013 22:53.53
data aktualizacji: 29.01.2019 21:57.46
odsłon: 2177
PODN Mława
2013 © bip.podnmlawa.pl
Strona głównaDyrektor Rejestr zmian tel.(023) 654-32-47
ul. Reymonta 4
06-500 Mława