Zarządzenie Nr 3/2017
Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie
z dnia 01.07.2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie


Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141) i obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. nr 21, poz. 94 z 1998 r. z późn. zmianami), Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. (z późn. zmianami) oraz Porozumienia pracodawców w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego z dnia 31.05.2017 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1.
Na podstawie Porozumienia pracodawców z dnia 31.05.2017 r. w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego wprowadza się stanowisko głównego księgowego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie.

 

§ 2.
Regulamin Pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3.
Zarządzenie obowiązuje od dnia 01.07.2017 r.

 

Do pobrania: REGULAMIN_PRACY.pdfwytworzył: Bogdan Kamiński
opublikował: Bogdan Kamiński
data wytworzenia: 01.07.2013 20:52.05
data publikacji: 02.07.2013 22:53.41
data aktualizacji: 17.09.2017 23:55.23
odsłon: 1592
PODN Mława
2013 © bip.podnmlawa.pl
Strona głównaDyrektor Rejestr zmian tel.(023) 654-32-47
ul. Reymonta 4
06-500 Mława