Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw

 

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267).

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw dotyczących skarg i wniosków reguluje dodatkowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 Nr 5 poz. 46).

 

Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 Nr. 112 poz. 1198 ze zm.).

 

Sposób przyjmowania i załatwiania tych spraw regulują swoiste akty prawne, dostępne w odpowiednich działach strony a szczególnie w podstronie "Jak załatwić sprawę"wytworzył: Bogdan Kamiński
opublikował: Bogdan Kamiński
data wytworzenia: 08.01.2014 20:55.37
data publikacji: 09.01.2014 22:57.13
data aktualizacji: 09.01.2014 22:58.53
odsłon: 1218
PODN Mława
2013 © bip.podnmlawa.pl
Strona głównaDyrektor Rejestr zmian tel.(023) 654-32-47
ul. Reymonta 4
06-500 Mława